Redovisningar & protokoll

Årsredovisningar

Klicka på det år vars redovisning du vill titta på. Om inget annat anges, så finns revisionsberättelsen på de sista sidorna i årsredovisningen.

Protokoll från föreningsstämman

Protokoll från föreningsstämman skall enligt stadgarna publiceras för Brf Vita Husens medlemmar senast 3 veckor från mötets genomförande. Klicka på det protokoll du vill läsa:

Protokoll från styrelsemöten

Föreningens stadgar medger inte att styrelsens protokoll publiceras. Anledningen är bland annat att de berör frågor om enskilda hushåll, information som inte ska spridas utanför styrelsen. Styrelsen arbetar dock för att få ut så mycket information som möjligt om styrelsens arbete till föreningens medlemmar. Information om vad som händer i föreningen kommer fortlöpande att publiceras på hemsidan och vi sätter även upp ett månadsblad på anslagstavlan i varje port. Bor du i tvåvåningshusen så får du istället informationen i din brevlåda.