Kategoriarkiv: Ekonomi

Avgiftshöjning

Vi påminner om att månadsavgiften kommer att höjas med 7% från årsskiftet. Det en första höjning p.g.a. det kommande stambytets kostnader, och vi kommer troligen att behöva göra fler avgiftshöjningar under stambytets gång.

Styrelsen

Information angående den kommande avgiftshöjningen.

Enligt den underhållsplan som är framtagen krävs en avgiftshöjning för att möta de framtida utgifter som kommer och för att förhoppningsvis slippa ta nya lån för att bekosta underhållet av våra fastigheter.
Kassaflödet i föreningen har varit negativt i många år och det enda som täckt upp för den minskande kassan har varit försäljningar av våra hyresrätter.
Efter diskussioner och konsultationer med vår revisor samt ekonomiskt ansvariga för vår förening på HSB har vi valt att höja avgiften.
Den höjda avgiften ska bättre spegla de faktiska kostnader föreningen har nu och i nära framtid med underhållsplanen tagen i beaktande.
Den höjda avgiften skall även skapa en kassa som inte visar på ett underskott från år till år.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen