månadsarkiv: januari 2021

Motioner till föreningsstämman 2021

Nu är det dags att lämna in motioner till föreningsstämman. Motioner skall vara föreningen tillhanda senast kl 24.00 den 31 januari 2021.

Av motionen skall framgå vad stämman skall ta ställning till. Motionen skall vara skriftlig och undertecknad.

Motionen kan läggas i brevlådan Vallavägen 205 B husets gavel eller skickas med brev till HSB BRF Vita Husen box 603, 13626 Haninge.

Styrelsen i HSB BRF Vita Husen

Förvaring i trapphus och källargångar, samt rökning

HSB kommer kontinuerligt att forsla bort allt som står i källargångar och trapphus.

Enligt lagen om skydd mot olyckor, skall alltid trapphus, källargångar, portar och dylikt vara fria från barnvagnar, cyklar och andra föremål som kan hindra utrymning eller antändas och brinna.

Tänk på att dessa utrymmen är utrymningsvägar för boende och angreppsvägar för brandförsvaret.

Enligt samma lag är det förbjudet att förvara bensin, gasol eller andra lättantändliga vätskor i källare, cykelrum och barnvagnsrum i flerfamiljshus. Detta innefattar även förvaring av mopeder med mera.

Enligt lag är rökning förbjuden i anslutning till fastighets entréer och i närheten av lekplatser. Detta innebär att rökning ej är tillåten på föreningens gårdar.

Styrelsen påminner om detta eftersom kastade fimpar framför entréer och ute på gårdarna har ökat.

Styrelsen

Information om nya bredbandet via Ownit

Preliminär information om det nya bredbandet via Ownit finns att läsa på denna sida:

Bredband (Lösenord krävs. Kontakta styrelsen om du inte har lösenordet)

Ownits bredband planeras att kopplas i september i år (2021). Mer information kommer komma när vi börjar närma oss inkopplingsdatumet.

Styrelsen