Kategoriarkiv: Trapphus

Impregnering av trapphus

Trappor och golv i trapphusen kommer att impregneras. Var vänlig och undvik att använda trapphusen under tiden de impregneras och 2 timmer efter.

Om du måste använda trapphuset under/efter impregneringen, så använd hiss om det finns i din port.

Nedan ser du vilken tid som gäller för respektive port:

Tisdag 5/7

Vallavägen 159-161 kl 9-11
Vallavägen 163-165 kl 11-13
Vallavägen 167-169 kl 13-15

Tisdag 12/7

Vallavägen 171-173 kl 9-11
Vallavägen 175-177 kl 11-13
Vallavägen 179-181 kl 13-15

Tisdag 19/7

Vallavägen 183-185 kl 9-11
Vallavägen 187-189 kl 11-13
Vallavägen 191-193 kl 13-15

Tisdag 26/7

Vallavägen 195-197 kl 9-11
Vallavägen 199-201 kl 11-13
Vallavägen 203-205 kl 13-15

Arbetet utförs av Tarjas städ och sker med miljövänliga medel. Telefonnummer till Tarjas städ: 08-319309

Mvh,
Styrelsen

Förvaring i trapphus och källargångar, samt rökning

HSB kommer kontinuerligt att forsla bort allt som står i källargångar och trapphus.

Enligt lagen om skydd mot olyckor, skall alltid trapphus, källargångar, portar och dylikt vara fria från barnvagnar, cyklar och andra föremål som kan hindra utrymning eller antändas och brinna.

Tänk på att dessa utrymmen är utrymningsvägar för boende och angreppsvägar för brandförsvaret.

Enligt samma lag är det förbjudet att förvara bensin, gasol eller andra lättantändliga vätskor i källare, cykelrum och barnvagnsrum i flerfamiljshus. Detta innefattar även förvaring av mopeder med mera.

Enligt lag är rökning förbjuden i anslutning till fastighets entréer och i närheten av lekplatser. Detta innebär att rökning ej är tillåten på föreningens gårdar.

Styrelsen påminner om detta eftersom kastade fimpar framför entréer och ute på gårdarna har ökat.

Styrelsen

Golvbeläggning utanför port 183 och 189

Information från Skanska gällande port 183 och 189:

Golvbeläggningen utanför portar 183 och 189 kommer att behöva göras om och för att dessa arbeten ska påverka in- och ut passager så lite som möjligt så kommer dessa arbeten utföras nattetid.

Spackling och förarbeten kommer utföras dagtid 27-28/10 men vi kommer då se till att entréer kommer kunna användas ändå vid behov, montering av ny beläggning sker alltså nätter mellan 29-30/10 och dessa arbeten försöker vi utföra med så lite störande arbeten som möjligt.

Vi hoppas att ni kan ha överseende med detta. Om du har frågor finns det kontaktuppgifter till Skanska i nedanstående dokument:

Arbetet med entrépartierna påbörjas idag

Skanska påbörjar arbetet med de nya entrépartierna idag. Arbetet kommer att pågå till november.

Under tiden ett entréparti byts ut kommer belysningen i undertaket och på utsidan att vara urkopplad av säkerhetsskäl.

De nya portarna kommer att använda de gamla låsen i början, tills det nya systemet med blippar och porttelefoner tas i bruk. Information om det kommer i god tid innan.

Kabeldragning till porttelefoner

Information till boende på Vallavägen 159-205:

Måndagen den 27 april påbörjas arbetet med att borra i fastigheterna för kabeldragning till kodläsare och porttelefoner.

Arbetet innebär störande ljud i fastigheten under dagtid.

Byte av entrépartier och utvändiga dörrar

Upphandlingen av entreprenaden för ombyggnad av entrépartier och byte av utvändiga dörrar är nu klar. Entrépartierna utföres i ek och ytterhörnen av granit. Dörrarna kommer att förses med kodlås och porttelefoner.

Styrelsen har valt dessa företag att utföra arbetet:

  • Projektledarhuset är föreningens konsult och projektledare.
  • Skanska direkt som entreprenör för dörrar och entrépartier.
  • Brandbergens låshörna för låssystemet.

Arbetet kommer att påbörjas i maj månad 2020 med en provport, Vallavägen 161 och efter godkännande fortsätta med övriga partier.

Arbetet beräknas pågå i 5-6 månader, en del arbeten kommer att utgöra påverkan för de boende.

Information om när din port är aktuell kommer 1 till 2 veckor innan.

Tidplanen förutsätter att inte arbetet hindras eller fördröjs på grund av corona-viruset.

Hissrenovering i port 163, 187, 191, 201

De sista hissarna som ännu inte renoverats kommer att stängas av för renovering och uppgradering för att uppfylla gällande krav. Detta kommer ske under maj månad, enligt följande schema:

  • Vallavägen 163 – Vecka 21-22, med start 2020-05-18
  • Vallavägen 187 – Vecka 21-22, med start 2020-05-18
  • Vallavägen 191 – Vecka 19-20, med start 2020-05-04
  • Vallavägen 201 – Vecka 19-20, med start 2020-05-04

Arbetet beräknas ta cirka 2 veckor per hiss, och två hissar renoveras åt gången. Under denna tid kommer de berörda hissarna avstängda.

Renoveringen utförs av personal från Hissen AB.

Styrelsen