Kategoriarkiv: Trapphus

Arbetet med entrépartierna påbörjas idag

Skanska påbörjar arbetet med de nya entrépartierna idag. Arbetet kommer att pågå till november.

Under tiden ett entréparti byts ut kommer belysningen i undertaket och på utsidan att vara urkopplad av säkerhetsskäl.

De nya portarna kommer att använda de gamla låsen i början, tills det nya systemet med blippar och porttelefoner tas i bruk. Information om det kommer i god tid innan.

Kabeldragning till porttelefoner

Information till boende på Vallavägen 159-205:

Måndagen den 27 april påbörjas arbetet med att borra i fastigheterna för kabeldragning till kodläsare och porttelefoner.

Arbetet innebär störande ljud i fastigheten under dagtid.

Byte av entrépartier och utvändiga dörrar

Upphandlingen av entreprenaden för ombyggnad av entrépartier och byte av utvändiga dörrar är nu klar. Entrépartierna utföres i ek och ytterhörnen av granit. Dörrarna kommer att förses med kodlås och porttelefoner.

Styrelsen har valt dessa företag att utföra arbetet:

  • Projektledarhuset är föreningens konsult och projektledare.
  • Skanska direkt som entreprenör för dörrar och entrépartier.
  • Brandbergens låshörna för låssystemet.

Arbetet kommer att påbörjas i maj månad 2020 med en provport, Vallavägen 161 och efter godkännande fortsätta med övriga partier.

Arbetet beräknas pågå i 5-6 månader, en del arbeten kommer att utgöra påverkan för de boende.

Information om när din port är aktuell kommer 1 till 2 veckor innan.

Tidplanen förutsätter att inte arbetet hindras eller fördröjs på grund av corona-viruset.

Hissrenovering i port 163, 187, 191, 201

De sista hissarna som ännu inte renoverats kommer att stängas av för renovering och uppgradering för att uppfylla gällande krav. Detta kommer ske under maj månad, enligt följande schema:

  • Vallavägen 163 – Vecka 21-22, med start 2020-05-18
  • Vallavägen 187 – Vecka 21-22, med start 2020-05-18
  • Vallavägen 191 – Vecka 19-20, med start 2020-05-04
  • Vallavägen 201 – Vecka 19-20, med start 2020-05-04

Arbetet beräknas ta cirka 2 veckor per hiss, och två hissar renoveras åt gången. Under denna tid kommer de berörda hissarna avstängda.

Renoveringen utförs av personal från Hissen AB.

Styrelsen

SBA Brandbesiktning

Föreningen har genomfört den lagstadgade SBA brandbesiktningen.
Resultatet visade att mycket skräp och andra föremål fanns i trapphus och källargångar.
HSB har städat dessa utrymmen samt uppmanat dem som förvarade cyklar och barnvagnar samt övriga föremål att ta bort dessa.