månadsarkiv: mars 2020

Corona-viruset – Tvättstugorna, bastun och föreningslokalen

Använd inte tvättstugorna eller bastun om du har något symptom på sjukdom, t.ex. hosta, feber, snuva. Om du använder tvättstugan eller bastun vill vi att du är noggrann med städningen. Se instruktionerna på plats.

Föreningslokalen tillfälligt stängd och inte möjlig att boka.

Det är bra att ha som vana att tvätta händerna när man går ut ur lägenheten eller kommer hem. Vi rekommenderar även att du läser Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur man minskar risken för smittspridning.

Detta för att minska risken för spridning av Corona-viruset.

Årsstämman senarelagd

På grund av corona-viruset har datumet för årsstämman, som står i månadens nyhetsblad, skjutits fram.

Nytt datum är 10 juni 30 juni kl 19:00 i Midgård. Mer information och kallelse kommer i god tid innan.

Styrelsen

HSB vidtar åtgärder p.g.a. Corona-viruset

För att minska risken för smittspridning inför HSB tillfälligt följande begränsningar i servicen:

  • Vissa åtgärder i lägenheter kan komma att senareläggas. HSB försöker prioritera akuta ärenden i första hand. De återkopplar om din felanmälan berörs.
  • HSB stänger kontor och besöksexpeditioner för besökare. Kund- och medlemsservice håller öppet som vanligt, men kötiderna kan under omständigheterna vara längre än normalt.

Fullständig information finns på HSBs hemsida.

Styrelsen

ComHem släcker ner analog TV-sändning

ComHem kommer från och med den 26 maj 8 september att släcka ner de analoga TV/radio-sändningarna. Detta innebär att din TV behöver kunna ta emot digital-TV via kabel-TV-nätet, även kallat ”DVB-C”.

Om du inte är tekniskt lagd är det absolut enklaste att vänta tills månadsskiftet mars/april. Då kommer ComHem att börja visa en varningstext om din TV fortfarande använder det analoga nätet. Får du ingen varningstext så behöver du inte göra något alls!

Har du en äldre eller billigare TV-apparat kanske den bara kan ta emot digital-TV via antenn, eller inte kan ta emot digital-TV över huvud taget. I så fall kan du beställa en digitalbox från ComHem (se länk nedan).

Det kan också vara så att din TV är inställd på att ta emot analog TV, även fast den kan ta emot digital kabel-TV. Om det är så, behöver du ändra inställning i din TV. Ofta heter knappen för att ändra t.ex. ”Digital”, ”Input”, ”AV”, ”Ext”, ”Source”, eller liknande.

Om du får en svart skärm när du byter till digital TV-mottagning så kanske din TV inte har stöd för digital TV via kabel-TV-nätet. Kontrollera i så fall i manualen eller på internet, ifall den har stöd för både kabel-TV (så kallad DVB-C) och antenn (s.k. DVB-T eller DVB-T2).

Mer information finns på ComHems hemsida om digitaliseringen.

Uppdatering 2020-03-27: ComHem har senarelagt nedsläckningen till den 8 september med anledning av corona-virusets spridning.

Nyhetsblad mars

Här kommer nyhetsbladet för mars månad. Samma som sitter uppe i portarna.

Uppdatering 2020-03-19: På grund av corona-viruset har datumet för årsstämman skjutits fram. Nytt datum är 10 juni. Mer information och kallelse kommer i god tid innan.

Uppdatering 2020-04-20: Datumet har senarelagts till den 30 juni. Mer information och kallelse kommer i god tid innan.