månadsarkiv: februari 2015

Nytt datum för ev. nytt Bredband/TV

Föreningen har senarelagt datumet för nytt TV/bredbands-avtal med en månad till 2015-06-19. Detta för att kunna hålla en ny omröstning på stämman, eftersom informationen till den förra omröstningen gick ut med så kort varsel och punkten saknades på kallelsen.

OBS! Bind INTE upp er på några TV- eller bredbandsabonnemang innan omröstningen eftersom det alltså inte bestämt vilket företag det blir, eller vilka tjänster (TV, bredband, telefoni) som kommer att ingå.

Vi tackar samtidigt de cirka 100 hushåll som besvarat enkäten. Mer information kommer att komma ut i god tid innan stämman den 20/5.

Årets föreningsstämma

Årets föreningsstämma blir den 20/5, då bland annat föreningens styrelse väljs. Om du är intresserad av styrelsearbete så hör gärna av dig till någon i valberedningen (sidan kräver att du har lösenord till boendesidorna, kontakta styrelsen och ange lägenhetsnummer om du saknar lösenord).

Vi välkomnar alla boende att anmäla sig till styrelsen, oavsett kön och etnisk bakgrund! Det finns inga krav på förkunskaper för att gå med i styrelsen, utan alla kan gå med. Du erbjuds att gå HSB:s kurser i styrelsearbete om du går med, vilket givetvis är kostnadsfritt för dig.