Föreningen

Brf Vita Husen är en bostadsrättsförening på Vallavägen i Handen, Haninge. Föreningen har 225 lägenheter på Vallavägen 159-229 och en hyreslokal (Valla Värdshus). Fyravåningshusen på Vallavägen 159-205 byggdes 1966-1968, och 1988-1990 genomfördes en större renovering och tvåvåningshusen på Vallavägen 207-229 uppfördes.

Föreningens organisationsnummer är 769619-2447. Föreningens fastighetsbeteckning är SÖDERBYMALM 7:68.

Medlemskap
Med medlemskapet i en bostadsrättsförening följer nyttjanderätten till en lägenhet i föreningens fastigheter. I samband med att du köper en bostadsrätt så ansöker du även om medlemsskap i föreningen.

Medlemsdemokrati
Medlemsdemokratin är viktig i en bostadsrättsförening. Som medlem kan du på olika sätt medverka till en väl fungerande medlemsdemokrati och till att skapa en levande och aktiv förening.

Det är viktigt att våra medlemmar medverkar på föreningsstämmor och andra möten för att föreningens mål om en väl fungerande medlemsdemokrati skall kunna uppnås.

Vi vill uppmuntra våra medlemmar till att komma med förslag på förändringar,  förbättringar och synpunkter. Detta kan du göra löpande under året genom att skriva till styrelsen. Du har även möjlighet att lämna in motioner till årsstämman. Felanmälningar och avgiftsfrågor skickas dock till HSB Stockholm, som sköter förvaltningen åt föreningen.

Styrelsen
Styrelsen väljs på föreningsstämman. Styrelsen består av 7 stycken ordinarie ledamöter samt 3 stycken suppleanter. Styrelseledamöter samt suppleanter väljs fram till nästa ordinarie föreningsstämma, men ambitionen är att de ska vara kvar i minst två år.

Om du är intresserad av att gå med i styrelsen, så kan du anmäla intresse till valberedningen. Alla kan gå med och du erbjuds styrelseutbildning genom HSB:s kurser.

Kontaktpersoner inom föreningen
Styrelsen har utsett ett antal kontaktpersoner inom styrelsen som är ansvariga för olika områden. Nedan ser ni kontaktuppgifter för respektive område:

  • Teknik – Jan Hultberg, Johan Johansson, Christofer Andersson
  • Utemiljö – Åsa Olofsson, Lena Friberg, Ewa Rodriguez
  • Parkering – Lena Friberg, Emelie Ståhl
  • Hemsida, bredband – Samuel Lidén Borell
  • Trapphus, städning, sophämtning – Lena Friberg, Johan Johansson
  • Tvättstugor – Ewa Rodriguez, Malena Evhammar
  • Bastu – Jan Hultberg, Christofer Andersson
  • Information till boende – Åsa Olofsson, Malena Evhammar
  • Nycklar – Emelie Ståhl

Felanmälan ska dock alltid göras till HSB Stockholm.
Ansökan om parkeringsplats, förråd samt ansökan om andrahandsuthyrning görs även det till HSB Stockholm.

Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemskapet ger dig rösträtt på stämman och därmed möjligheten att vara med och fatta viktiga beslut. Vi vill uppmuntra samtliga medlemmar att använda denna möjlighet.

Till föreningsstämman kan du även komma med egna förslag till beslut genom att lämna in motioner, senast den 31:a januari varje år. Du kan lämna ev. motioner i brevinkastet på Vallavägen 205B (på gaveln).

Reparationer & Underhåll
Information om vem som ansvarar för reparationer och underhåll samt våra regler vid överlåtelse, andrahandsuthyrning och pantsättning finner du under i våra stadgar. Information om vem du kontaktar i olika frågor kan du läsa under Förvaltning.