Föreningen

HSB BRF Vita Husen är en bostadsrättsförening på Vallavägen i Handen, Haninge. Föreningen har 225 lägenheter på Vallavägen 159-229 och en hyreslokal (Valla Värdshus). Fyravåningshusen på Vallavägen 159-205 byggdes 1966-1968, och 1988-1990 genomfördes en större renovering och tvåvåningshusen på Vallavägen 207-229 uppfördes några år senare.

Föreningens organisationsnummer är 769619-2447. Föreningens fastighetsbeteckning är SÖDERBYMALM 7:68.

Medlemskap

Med medlemskapet i en bostadsrättsförening följer nyttjanderätten till en lägenhet i föreningens fastigheter. I samband med att du köper en bostadsrätt så ansöker du även om medlemskap i föreningen.

Medlemsdemokrati

Medlemsdemokratin är viktig i en bostadsrättsförening. Som medlem kan du på olika sätt medverka till en väl fungerande medlemsdemokrati och till att skapa en levande och aktiv förening.

Det är viktigt att våra medlemmar medverkar på föreningsstämmor och andra möten för att föreningens mål om en väl fungerande medlemsdemokrati skall kunna uppnås.

Vi vill uppmuntra våra medlemmar till att komma med förslag på förändringar,  förbättringar och synpunkter. Detta kan du göra löpande under året genom att skriva till styrelsen. Du har även möjlighet att lämna in motioner till årsstämman. Felanmälningar och avgiftsfrågor skickas dock till HSB Stockholm, som sköter förvaltningen åt föreningen

Styrelsen

Styrelsen väljs på föreningsstämman. Styrelsen består av 7 stycken ordinarie ledamöter samt 3 stycken suppleanter. Styrelseledamöter samt suppleanter väljs fram till nästa ordinarie föreningsstämma, men ambitionen är att de ska vara kvar i minst två år.

Om du är intresserad av att gå med i styrelsen, så kan du anmäla intresse till valberedningen. Alla kan gå med och du erbjuds styrelseutbildning genom HSB:s kurser

Aktuella styrelseledamöter och deras ansvarsområden hittar du på denna sida.

Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemskapet ger dig rösträtt på stämman och därmed möjligheten att vara med och fatta viktiga beslut. Vi vill uppmuntra samtliga medlemmar att använda denna möjlighet.

Till föreningsstämman kan du även komma med egna förslag till beslut genom att lämna in motioner, senast den 31:a januari varje år. Du kan lämna ev. motioner i brevinkastet på Vallavägen 205B (på gaveln).

Reparationer & Underhåll

Information om vem som ansvarar för reparationer och underhåll finner du under i våra stadgar.