månadsarkiv: november 2015

Så öppnar du bredbandsdosan i hallen

Detta gäller endast dig som har beställt bredband via FiberLAN (via dosan märkt Hexatronic, i hallen eller vid telejacket beroende på typ av lägenhet).

  1. Tryck på de två fyrkantiga plattorna nertill på dosan, så att locket lossnar nertill.
  2. Ta bort locket
  3. Sätt in kabeln i uttaget på undersidan av den fyrkantiga delen inne i dosan. Det kan finnas flera uttag men det är bara ett av dem som passar.
  4. Tryck in kabeln i fästet på kanten av dosan.
  5. Sätt tillbaka locket. Fäst det först upptill och tryck sedan fast det nertill.

Felaktig avgift från ComHem

Vissa hushåll har tyvärr fått en felaktig avgift på 795 kr på aviseringen för att hämta ut sin bredbandsrouter från ComHem. Detta beror på ett tekniskt problem hos ComHem. Det ska egentligen inte kosta någonting.

Om du har fått den felaktiga avgiften, så har du två alternativ:

  1. Betala 795 kr vid uthämtning av paketet, och ring sedan ComHems kundtjänst (tel: 90 222) för att få tillbaka avgiften.
  2. Alternativt hämtar du inte ut paketet utan ringer kundtjänst, och ber dem skicka ett nytt paket utan avgift. Detta tar givetvis några dagar extra.

P-automaten

Vi har nu fått veta att P-automaten beräknas sättas upp igen i slutet av nästa vecka. Anledningen till att den är borta är som sagt pga skadegörelse.

Uppdatering 20/11: P-automaten är på plats igen.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Information angående den kommande avgiftshöjningen.

Enligt den underhållsplan som är framtagen krävs en avgiftshöjning för att möta de framtida utgifter som kommer och för att förhoppningsvis slippa ta nya lån för att bekosta underhållet av våra fastigheter.
Kassaflödet i föreningen har varit negativt i många år och det enda som täckt upp för den minskande kassan har varit försäljningar av våra hyresrätter.
Efter diskussioner och konsultationer med vår revisor samt ekonomiskt ansvariga för vår förening på HSB har vi valt att höja avgiften.
Den höjda avgiften ska bättre spegla de faktiska kostnader föreningen har nu och i nära framtid med underhållsplanen tagen i beaktande.
Den höjda avgiften skall även skapa en kassa som inte visar på ett underskott från år till år.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Skadegörelse på p-automaten

P.g.a. skadegörelse är p-automaten tillfälligt borttagen för service. Tills p-automaten kommer upp igen så kan man ställa sig på gästparkeringarna utan att betala. P-service gör ingen kontroll av gästparkeringarna tills dess.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen