Revisorer

Föreningen har dels föreningsrevisor som väljs av stämman varje år, och dels en yrkesrevisor. Deras uppgift är att granska föreningen och kontrollera att allt går rätt till.

Under föreningsstämman 2020 omvaldes Arman Mirzaei till föreningsrevisor. Han kan kontaktas via e-post, på nejat@live.com