Kategoriarkiv: Teknik

Vattenavstängning

Kommunen har en pågående vattenläcka, vilket kan innebära att boende i vår förening kan bli utan vatten under tiden när den lagas.

De kommer att upprätta ett tappställe söder om garagen på Vallavägen 61 där man kan hämta vatten. Ta med ett eget kärl.

Haninge kommun kommer lägga upp mer information på sin hemsida

Uppdatering: Kommunen meddelade kl. 19:55 att de flesta fastigheter ska ha fått tillbaka vattnet, och att övriga kommer få tillbaka vattnet inom kort. Avbrottet verkar främst ha påverkat de andra föreningarna. Om vattnet skulle vara missfärgat, så kan man spola en stund, så försvinner det.

Styrelsen

Hissavstängningar

Avstängning av hissar för renovering av hastighetsbegränsare.

Måndag 14/1-2019  Vallavägen 163 & 167

Tisdag 15/1-2019 Vallavägen 177 & 191

Måndag 21/1-2019 Vallavägen 199 & 201

Tisdagen 22/1-2019 Vallavägen 175 & 179

Hissarna kommer att vara avstängda i ca 3 dagar

Information

Föreningen kommer att se över de 12 balkonger som finns inne på gård 5 och gård 6. Arbetet kommer utföras med hjälp av skylift under sommaren. De lägenheter som är berörda kommer att aviseras angående detta.

Stamspolning

Eftersom det var några år sedan vi senast spolade rent stammarna i husen, så kommer Svensk Röranalys att utföra en högtrycksspolning av bad/dusch- och köksavlopp. Alla hushåll ska redan ha fått information om detta i brevinkastet/brevlådan, men vi lägger upp infon även på hemsidan.

Arbetet kommer utföras mellan måndagen 16 maj och tisdagen den 31 maj. En vecka innan startdatum får ni veta mer exakt när arbetet kommer utföras i just er lägenhet.

Enkäter

Vi är tacksamma om som många som möjligt fyller i enkäterna nedan. Enkäterna kommer även att delas ut i brevinkasten:

Undersökning om värme. Många har klagat på värmen efter den första injusteringen av värmen. Vi ber er därför att mäta temperaturen i er lägenhet, och ange om ni tycker temperaturen är bra. Tryck här för att komma till värme­enkäten.. Om du har fått felmeddelandet ”ogiltigt format”, försök igen nu. Felet är åtgärdat.

Enkät om Bredband/TV/Telefoni. Tyvärr blev sommarens omröstning om bredband ogiltig, pga att informationen kom ut för sent. Vi ber därför alla att fylla i en ny enkät om TV/Bredband/Telefoni. Tryck här för att komma till bredbands­enkäten.

Tack på förhand!

Vänligen
Styrelsen, Brf Vita Husen

Intrimning av värmesystemet

Föreningen optimerar värmesystemet och har nu en period med intrimning av systemet, föreningen har för avsikt att grundinställningen skall vara 22 grader. De givare som är uppsatta visar vilken temperatur lägenheten har på platsen där den sitter. Därför kan värmen skilja från rum till rum, det som påverkar är om rummet är ett hörnrum mot ytterväggar eller balkonger, inställning av ventilationsflödet mm. Det som styr värmesystemet är de utomhusgivare som är monterade 1 på varje gård, dessa reglerar beroende på utomhus temperaturen vilket värmeflöde som centralen skall skicka ut i systemet.

På varje element sitter en ventil som styrs av en termostat, vilken ökar eller stryper flödet av varmvatten genom elementet, därav kan elementet ibland vara kallt p.g.a att det inställda värdet uppnåtts. Föreningen har i dag 4/12 fått en blankett av Nordiq där de vill ha uppgifter på hur rummen är belägna i fastigheten och hur varmt resp. kallt det är i rummet samt hur man upplever temperaturen i rummet.

Vi kommer därför att lämna ut en blankett till alla boende så att de får fylla i uppgifterna, på blanketten framgår även hur temperaturen skall mätas (ej lägga/ställa termometern på fönsterbrädan som ex på Facebook visar). Blanketten kommer att delas ut / läggas in på hemsidan nästa vecka. Så snart som möjlig kommer vi sedan att skicka sammanställning till NordiQ för att de vid nästa injustering skall kunna kompensera inställningarna i de utrymmen/rum som det behövs.

Tills optimeringen är klar skall de som har mycket kallt (under 20 grader) meddela teknik@vitahusen.se så får vi ordna med justering.