Valberedningen

Dags för val av ny styrelse! Är styrelsen något för dig?

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ska representera alla medlemmar.

Det finns inga krav på förkunskaper för att bli invald i styrelsen. Det som är viktigast är att de som sitter i styrelsen tillsammans har engagemang, vilja och möjlighet att lägga tid på att hantera de frågor som dyker upp. Här tas beslut om allt från större renoveringsprojekt och budget, till val av gungdjur på lekplatser och vilken information som ska ut till alla oss som bor här. Som HSB-förening har vi ett bra stöd i styrelsearbetet och det finns även möjlighet till utbildning för de som vill lära sig mer.

Vi söker också intresserade till valberedningen, vi som inför varje föreningsstämma hjälps åt att hitta rätt personer att rekommendera till den nya styrelsen, och som revisor. Precis som för styrelsemedlemmar så utgår en ersättning för detta föreningsarbete.

Om du är intresserad av att vara med och påverka ditt boende, hör av dig till någon av oss i valberedningen för att få veta mer om vad det innebär att driva en bostadsrättsförening.

Alla är välkomna!

Malin Pehrson, sammankallande
Vallavägen 163
072-341 87 37
valberedningen@vitahusen.se