Valberedningen

Dags för val av ny styrelse! Är styrelsen något för dig?

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ska representera alla medlemmar. Här tas beslut om allt från större renoveringsprojekt och budget, till val av gungdjur på lekplatserna och vilken information som ska ut till alla boende.

Vi jobbar mycket för att styrelsen som grupp ska spegla vår förening: unga och äldre, barnfamiljer och singlar, o.s.v. Vi har tack vare våra olika erfarenheter alla något att bidra med. Det finns inga krav på förkunskaper, men utbildning erbjuds till de som önskar.

Vi söker också intresserade för poster som revisor och valberedning. Precis som för styrelsemedlemmar så utgår en ersättning även för detta föreningsarbete.

Om du är intresserad av att vara med och påverka ditt boende, hör av dig till någon av oss i valberedningen för att få veta mer om vad det innebär att driva en bostadsrättsförening. Du hittar även mer information här.

Alla är välkomna!

Malin Pehrson, sammankallande
Vallavägen 163
072-341 87 37
valberedningen@vitahusen.se

Jenny Strand
Vallavägen 203
073-020 10 51