månadsarkiv: december 2014

Utemiljö informerar – Nyårsafton på onsdag

Inför nyårsfirandet på onsdag 31/12 vill styrelsen påminna om att hålla ljudnivåerna (framförallt inomhus) inom rimliga gränser för våra medmänniskors skull. Tänk också på hundarna i området och minimera mängden fyrverkerier i respekt för dessa. Försök att placera nyårsskräpet i sopkorgarna så vi får en trivsam början på det nya året.

Styrelsen önskar gott nytt år och en måttlig nyårsafton

Tvättstugorna

Vi påminner igen om att man ska städa efter sig när man tvättat klart i tvättstugan. Glöm inte att ta bort dammet på filtren på torktumlarna, torka ur facken för tvättmedel och sköljmedel och sopa upp ev. skräp från golvet.

Tack på förhand!

Vänligen
Styrelsen, Brf Vita Husen

Enkäter

Vi är tacksamma om som många som möjligt fyller i enkäterna nedan. Enkäterna kommer även att delas ut i brevinkasten:

Undersökning om värme. Många har klagat på värmen efter den första injusteringen av värmen. Vi ber er därför att mäta temperaturen i er lägenhet, och ange om ni tycker temperaturen är bra. Tryck här för att komma till värme­enkäten.. Om du har fått felmeddelandet ”ogiltigt format”, försök igen nu. Felet är åtgärdat.

Enkät om Bredband/TV/Telefoni. Tyvärr blev sommarens omröstning om bredband ogiltig, pga att informationen kom ut för sent. Vi ber därför alla att fylla i en ny enkät om TV/Bredband/Telefoni. Tryck här för att komma till bredbands­enkäten.

Tack på förhand!

Vänligen
Styrelsen, Brf Vita Husen

Trädfällning

Med start onsdag 10/12 kommer de stora lindarna på gård 5 och 6 att fällas. Detta är beslutat vid en tidigare årsstämma och till våren kommer vi att plantera minde träd en bit ut från där de nuvarande står, så att de kommer längre ut från fasaderna. Under pågående fällningsarbete är det viktigt att ta hänsyn till avspärrningarna och respektera trädfällarna för att arbetet ska kunna ske så smidigt och säkert som möjligt.

Tack för samarbetet.

Vänligen
Styrelsen, Brf Vita Husen

Intrimning av värmesystemet

Föreningen optimerar värmesystemet och har nu en period med intrimning av systemet, föreningen har för avsikt att grundinställningen skall vara 22 grader. De givare som är uppsatta visar vilken temperatur lägenheten har på platsen där den sitter. Därför kan värmen skilja från rum till rum, det som påverkar är om rummet är ett hörnrum mot ytterväggar eller balkonger, inställning av ventilationsflödet mm. Det som styr värmesystemet är de utomhusgivare som är monterade 1 på varje gård, dessa reglerar beroende på utomhus temperaturen vilket värmeflöde som centralen skall skicka ut i systemet.

På varje element sitter en ventil som styrs av en termostat, vilken ökar eller stryper flödet av varmvatten genom elementet, därav kan elementet ibland vara kallt p.g.a att det inställda värdet uppnåtts. Föreningen har i dag 4/12 fått en blankett av Nordiq där de vill ha uppgifter på hur rummen är belägna i fastigheten och hur varmt resp. kallt det är i rummet samt hur man upplever temperaturen i rummet.

Vi kommer därför att lämna ut en blankett till alla boende så att de får fylla i uppgifterna, på blanketten framgår även hur temperaturen skall mätas (ej lägga/ställa termometern på fönsterbrädan som ex på Facebook visar). Blanketten kommer att delas ut / läggas in på hemsidan nästa vecka. Så snart som möjlig kommer vi sedan att skicka sammanställning till NordiQ för att de vid nästa injustering skall kunna kompensera inställningarna i de utrymmen/rum som det behövs.

Tills optimeringen är klar skall de som har mycket kallt (under 20 grader) meddela teknik@vitahusen.se så får vi ordna med justering.