månadsarkiv: april 2019

Grovsopscontainer

Nu i helgen den 4-5 maj kommer det finnas en grovsopscontainer vid fotbollsplanen (mellan Vallavägen 205B och småhusen).

Containern kommer vara öppen och bemannad kl 10-12 lördag och söndag. Övrigt tid kommer den vara låst.

I containern får man endast slänga grovsopor, d.v.s. INTE elavfall, farligt avfall (t.ex. färg), bildäck, m.m. Sådant kan du slänga hos SRV i Jordro.

Under den tiden kommer det även finnas möjlighet att hämta ut din bokningstagg/nyckelbricka för tvättstugan om du inte har hämtat ut den ännu. Tag med legitimation i så fall.

Styrelsen

Har du inte kvitterat ut nyckelbricka?

Om du har missat att kvitterat ut nyckelbricka (tagg) till tvättstugorna och bastun, så kommer det finnas ytterligare en tid att kvittera ut den, på tisdag (23/4) mellan 18:00 och 20:00.

Utlämningen sker i styrelselokalen på Vallavägen 205 B, ingången på gaveln mot fotbollsplanen. Glöm inte att ta med ID-kort!

Det nya bokningssystemet för tvättstugorna och bastun tas i drift den tisdagen den 7 maj. Mer information finns på denna sida (kräver att du har boende-inloggning)

 

Information angående Brev från Nordiska Inglasningar

Nordiska Inglasningar har skickat ut ett brev till boende i föreningen. Styrelsen vill därför informera om vad som gäller vid inglasning av balkonger/ altaner.

Ansökan skall göras till föreningens styrelse på blankett: ”ansökan om ändring/renovering av lägenhet”.

Handlingar som skall bifogas: Typritning eller produktblad som visar tänkt balkong/altan inglasning.

Godkänt bygglov från kommunens byggnadsnämnd.

Namn på företaget som skall utföra arbetet.

Kontrollplan

Ansvarig för inglasningen: Bostad/ hyresrättsinnehavaren är ansvarig för inglasningen och eventuell skada som orsakas av denna.

Vid avflyttning är lägenhetsinnehavaren skyldig att återställa balkongen/altan i ursprungsskick, om inte den nya innehavaren vill överta inglasningen.

Övertar den nya lägenhetsinnehavaren inglasningen övergår ansvaret till denne.

Styrelsen