Hyresgäster

Bostadsrättsföreningen har ett antal lägenheter som fortfarande är hyresrätter. Några nya hyreskontrakt tecknas inte, utan hyresrätterna säljs av föreningen som bostadsrätt när hyresgästen väljer att säga upp kontraktet.

För uppsägning eller byte av hyresrätt, kontakta styrelsen. Vi meddelar sedan vår förvaltare HSB om uppsägningen, och du får ett bekräftelsebrev från dem.

Vid uppsägning av hyresrätt är det 3 kalendermånaders uppsägningstid. För byte av lägenhet krävs beaktansvärda skäl, se hyresnämndens hemsida. Läs även vår checklista vid utflytt.