Stadgar och ordningsregler

Stadgar
Föreningen antog nya stadgar vid två separata föreningsstämmor, som ersätter stadgarna från 2016. Stadgarna registrerades hos bolagsverket 2018-09-11.

Ladda ner stadgarna

Ordningsregler
Som boende är man lika skyldig att följa föreningens ordningsregler som stadgarna.

Ladda ner ordningsregler (augusti 2015)