Stadgar och ordningsregler

Stadgar
De aktuella stadgarna registrerades hos bolagsverket 2018-09-11. De antogs vid två separata föreningsstämmor, och ersätter stadgarna från 2016.

Ladda ner stadgarna

Ordningsregler
Som boende är man lika skyldig att följa föreningens ordningsregler som stadgarna.

Ladda ner ordningsregler (augusti 2015)