månadsarkiv: juni 2020

Föreningsstämma 2020

Årets ordinarie föreningsstämma kommer att hållas tisdagen den 30 juni kl. 19:00fotbollsplanen vid Vallavägen 205B, d.v.s gaveln på huset med portnummer 203-205.

På grund av rådande omständigheter med coronaviruset har styrelsen beslutat att röstning vid stämman kan ske genom förhandsröstning (poströstning eller webb/e-poströstning).

Personlig kod för röstningen står på sidan 2 i kallelsen som du fått i brevinkastet/brevlådan.

Handlingar till stämman:

Tryck här för att rösta digitalt, via webbläsaren. Du behöver ha koden som står på sidan 2 i kallelsen som du fått i brevinkastet/brevlådan.

Styrelsen