månadsarkiv: oktober 2019

Grovsopscontainer

Lördag-söndag den 19-20 oktober kommer det finnas en grovsopscontainer vid fotbollsplanen vid småhusen.

Containern kommer vara öppen mellan klockan 10-12 både lördag och söndag, och kommer att vara bemannad. Var vänlig respektera dessa tider! Övrigt tid kommer containern vara låst.

I containern får man endast slänga grovsopor, d.v.s. INTE elavfall, farligt avfall (t.ex. färg), bildäck, m.m. Sådant kan du slänga hos SRV i Jordro.

Styrelsen