Kategoriarkiv: Okategoriserat

Stort tack för ert tålamod!

Vi tackar alla de 59 hushåll som köade ikväll för att kvittera ut nyckelbrickor för ert stora tålamod, trots kyla och lång väntetid.

Vid de kommande tillfällena kommer vi att förbättra rutinerna för att få ett snabbare flöde, och kortare väntetid.

Uppdatering: Det blir en extra tid nu på lördag den 21 november kl 11-12 som är avsedd enbart för boende på Vallavägen 183-205.

Uppdatering 2: För boende på Vallavägen 159-181 blir det en extra tid på måndag den 23 november kl 19-20.

Styrelsen

Grovsopscontainer

Lördag-söndag den 19-20 oktober kommer det finnas en grovsopscontainer vid fotbollsplanen vid småhusen.

Containern kommer vara öppen mellan klockan 10-12 både lördag och söndag, och kommer att vara bemannad. Var vänlig respektera dessa tider! Övrigt tid kommer containern vara låst.

I containern får man endast slänga grovsopor, d.v.s. INTE elavfall, farligt avfall (t.ex. färg), bildäck, m.m. Sådant kan du slänga hos SRV i Jordro.

Styrelsen

Sista tillfället att kvittera ut brickor/taggar kvällstid

Utkvittering av brickor (taggar) till det nya systemet och användare information kommer att ske Måndag 13/5-2019 mellan kl. 18.00 och 20.00 för dom som missat att hämta ut dem, enligt tidigare utskickad information. Utlämningen sker i styrelselokalen Vallavägen 205 B ingång på gaveln mot fotbollsplan.

OBS! Tag med ID-kort.

Efter detta datum överlämnas kvarvarande brickor (taggar) till HSB kontor på Sleipnervägen och får kvitteras ut hos dem.

Tänk på att uthämtning på HSB kontor sker på dagtid, och kräver att du/ni har med sista hyresavin samt ID-kort.

Styrelsen

Motioner till Årsstämman 2019

Den 31 januari är sista dagen att lämna in motioner till Årsstämman. OBS ! motionerna skall vara föreningen tillhanda senast kl 24.00 den 31 januari. Du kan sända dem med brev eller lägga i brevlådan Vallavägen 205 B ( gaveln på huset.)

Av motionen skall framgå vad stämman skall ta ställning till. Beskriv ditt förslag till beslut/yrkande. Avsluta med: Jag föreslår stämman att besluta enligt förslaget.

Handen: ÅÅÅÅ- MM- DD                                                                                                          Namn:                                                                   Lgh.nr: