Kategoriarkiv: Okategoriserat

Grovsopscontainer

Lördag-söndag den 19-20 oktober kommer det finnas en grovsopscontainer vid fotbollsplanen vid småhusen.

Containern kommer vara öppen mellan klockan 10-12 både lördag och söndag, och kommer att vara bemannad. Var vänlig respektera dessa tider! Övrigt tid kommer containern vara låst.

I containern får man endast slänga grovsopor, d.v.s. INTE elavfall, farligt avfall (t.ex. färg), bildäck, m.m. Sådant kan du slänga hos SRV i Jordro.

Styrelsen

Sista tillfället att kvittera ut brickor/taggar kvällstid

Utkvittering av brickor (taggar) till det nya systemet och användare information kommer att ske Måndag 13/5-2019 mellan kl. 18.00 och 20.00 för dom som missat att hämta ut dem, enligt tidigare utskickad information. Utlämningen sker i styrelselokalen Vallavägen 205 B ingång på gaveln mot fotbollsplan.

OBS! Tag med ID-kort.

Efter detta datum överlämnas kvarvarande brickor (taggar) till HSB kontor på Sleipnervägen och får kvitteras ut hos dem.

Tänk på att uthämtning på HSB kontor sker på dagtid, och kräver att du/ni har med sista hyresavin samt ID-kort.

Styrelsen

Motioner till Årsstämman 2019

Den 31 januari är sista dagen att lämna in motioner till Årsstämman. OBS ! motionerna skall vara föreningen tillhanda senast kl 24.00 den 31 januari. Du kan sända dem med brev eller lägga i brevlådan Vallavägen 205 B ( gaveln på huset.)

Av motionen skall framgå vad stämman skall ta ställning till. Beskriv ditt förslag till beslut/yrkande. Avsluta med: Jag föreslår stämman att besluta enligt förslaget.

Handen: ÅÅÅÅ- MM- DD                                                                                                          Namn:                                                                   Lgh.nr:

Varmvatten

2018-12-03

Föreningen har för närvarande problem med varmvattnet i följande portuppgångar: Vallavägen 201, 203 och 205.

Felet är anmält och felsökning pågår.

Styrelsen

Container för grovsopor

Helgen den 20-21 oktober kommer det finnas en container på fotbollsplanen där man som boende kan slänga grovsopor. Containern kommer vara öppen mellan kl 10-12.

Observera att elektronik, farligt avfall (t.ex. färg), bildäck, m.m. inte får slängas i grovsoporna! Det slänger du istället hos SRV i Jordbro. Om det ändå slängs otillåtet avfall så medför det extra kostnader för föreningen, och i slutändan högre månadsavgifter för alla.

Haninge Kommun informerar om dricksvattnet

Haninge kommun uppmanar alla att koka dricksvattnet innan det användes,eftersom det innehåller koliforma bakterier.
Detta gäller boende i centrala Handen och även de boende i BRF Vita Husen.
För mer information se Kommunens hemsida.

Uppdatering 2018-10-04: Haninge kommun har meddelat att dricksvattnet går bra att dricka igen, utan kokning.

Styrelsen

Märkning av cyklar och barnvagnar

Märk din barnvagn och cykel senast den 15 sept. 2018. Skriv ditt namn och portnummer på lapparna. Om du har skrivare kan du använda denna mall.

Efter 15 september 2018 kommer föreningen att rensa i cykelrum och barnvagnsrum samt cykelställ, utanför portarna. Omärkta cyklar och barnvagnar rensas bort, dessa förvaras under 3 månader därefter körs de till återvinningscentral. Under den tiden kan omhändertaget gods återfås mot beskrivning genom att maila till styrelsen (se sidan Kontakt). I cykelrum skall enbart cyklar förvaras och i barnvagnsrum enbart barnvagnar, inte leksaker, pulkor och liknande.

I trapphus, entréplan och förrådsgångar får inget förvaras, enligt brandskyddsbestämmelser.

Uppdatering: Rensningen av omärkta cyklar/barnvagnar sätter igång under vecka 39.

Styrelsen HSB BRF Vita Husen