Bostadsrättshavare

Medlemsskap
Ansökan om inträde och utträde ur föreningen görs till HSB. Om du köper/säljer via mäklare så brukar mäklaren hjälpa dig med detta.

Det är däremot frivilligt att vara medlem i HSB.

Avgifter vid överlåtelse och pantsättning
Föreningen tar ut en överlåtelseavgift på f.n 2.5% av gällande basprisbelopp. Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren.

Föreningen tar ut en pantsättningsavgift på f.n 1.0% av gällande basprisbelopp när man tar lån på lägenheten. Detta gäller även om man lånar till köp av bostadsrätt. Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren.

Avgiftsnivåerna är samma för de flesta föreningar då de regleras i lagen.

Bostadsrättstillägg för hemförsäkring
Föreningen har ett kollektiv bostadsrättstillägg i Trygg Hansa, som är ett komplement till din egna hemförsäkring. Du behöver alltså inte ha bostadsrättstillägget i din egna hemförsäkring.