Bostadsrättshavare

Medlemskap

Ansökan om inträde och utträde ur föreningen görs till HSB. Om du köper/säljer via mäklare så brukar mäklaren hjälpa dig med detta.

Det är däremot frivilligt att vara medlem i HSB.

Avgifter vid överlåtelse och pantsättning

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift på f.n 2,5% av gällande prisbasbelopp. Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren.

Föreningen tar ut en pantsättningsavgift på f.n 1,0% av gällande prisbasbelopp när man tar lån på lägenheten. Detta gäller även om man lånar till köp av bostadsrätt. Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren.

Avgiftsnivåerna är samma för de flesta föreningar då de regleras i lagen.

I stadgarna står det ”högst 3,5%” respektive ”högst 1,5%” men det är procentsatserna ovan som gäller.

Bostadsrättstillägg för hemförsäkring

Föreningen har ett kollektiv bostadsrättstillägg i Trygg Hansa, som är ett komplement till din egna hemförsäkring. Du behöver alltså inte ha bostadsrättstillägget i din egna hemförsäkring.