månadsarkiv: maj 2019

Tvättstugan

Detta är en påminnelse om att hålla tiderna i tvättstugan. Med det nya elektroniska bokningssystemet kommer du bara in under den tid du bokat. Om du har bokat 15:00-19:00, och du kommer t.ex. 19:02, så kommer du alltså inte in. Tänk också på att din klocka och bokningssystemets klocka kanske inte går lika på minuten, så försök att ha några minuters marginal.

Om du fortfarande inte har hämtat nyckelbricka/bokningstagg, så finns den att hämta hos HSB, Sleipnervägen 115, under dagtid vardagar. Tag med senaste hyresavin och ID-kort.

Sista tillfället att kvittera ut brickor/taggar kvällstid

Utkvittering av brickor (taggar) till det nya systemet och användare information kommer att ske Måndag 13/5-2019 mellan kl. 18.00 och 20.00 för dom som missat att hämta ut dem, enligt tidigare utskickad information. Utlämningen sker i styrelselokalen Vallavägen 205 B ingång på gaveln mot fotbollsplan.

OBS! Tag med ID-kort.

Efter detta datum överlämnas kvarvarande brickor (taggar) till HSB kontor på Sleipnervägen och får kvitteras ut hos dem.

Tänk på att uthämtning på HSB kontor sker på dagtid, och kräver att du/ni har med sista hyresavin samt ID-kort.

Styrelsen