Container för grovsopor

Nu är det dags för en container för grovsopor. Den kommer att ställas vid fotbollsplanen på gaveln Vallavägen 205B.

Lördag 8/5 och söndag 9/5 mellan kl 10-12 kan man lämna sina saker.
Containern kommer att vara bemannad under dessa tider.

OBS – ENBART under ovanstående tider kan man använda containern

Ingen elektronik, inga bildäck, vitvaror färgburkar eller ”farligt” avfall får kastas.

Sista chansen att anmäla sig till valberedningen

30 april är sista dag att komma med på valberedningens förslag till ny styrelse, revisor och valberedning.

Är du intresserad så ta kontakt med oss i valberedningen så snart som möjligt. Mer information hittar du på informationstavlan och på hemsidan.

Vi kommer också att gå runt mellan gårdarna på torsdag kväll (29/4), så då får ni gärna komma fram och säga hej.

Valberedeningen

Dags för val av ny styrelse! Är styrelsen något för dig?

Styrelsen är föreningens beslutande organ och ska representera alla medlemmar. Här tas beslut om allt från större renoveringsprojekt och budget, till val av gungdjur på lekplatserna och vilken information som ska ut till alla boende.

Vi jobbar mycket för att styrelsen som grupp ska spegla vår förening och att det finns medlemmar som kan tänka sig att framöver ta över roller som t.ex. ordförande och kassör. Det finns inga krav på förkunskaper och utbildning erbjuds till de som önskar.

Vi söker också intresserade för poster som revisor och valberedning. Precis som för styrelsemedlemmar så utgår en ersättning även för detta föreningsarbete.

Om du är intresserad av att vara med och påverka ditt boende, hör av dig till någon av oss i valberedningen för att få veta mer om vad det innebär att driva en bostadsrättsförening. Du hittar även mer information här.

Uppdatering 2020-03-25: Det kommer finnas möjlighet att träffa valberedningen och ställa frågor till dem nu på söndag kl 14-15 vid vändplanen gård 6. Mer information.

Alla är välkomna!

Malin Pehrson, ordförande
Vallavägen 163
072-341 87 37
valberedningen@vitahusen.se

Johan Johansson
Vallavägen 193
070-000 17 61

Motioner till föreningsstämman 2021

Nu är det dags att lämna in motioner till föreningsstämman. Motioner skall vara föreningen tillhanda senast kl 24.00 den 31 januari 2021.

Av motionen skall framgå vad stämman skall ta ställning till. Motionen skall vara skriftlig och undertecknad.

Motionen kan läggas i brevlådan Vallavägen 205 B husets gavel eller skickas med brev till HSB BRF Vita Husen box 603, 13626 Haninge.

Styrelsen i HSB BRF Vita Husen