Kategoriarkiv: Allmän information

Påminnelse: ComHem släcker ner analog TV-sändning

ComHem kommer från och med den 8 september att släcka ner de analoga TV/radio-sändningarna. För att fortsatt kunna se på TV krävs följande:

  • Din TV behöver kunna ta emot digital-TV via kabel-TV-nätet. Äldre TV-modeller (lanserade före cirka 2008) och vissa billigare modeller kan bara ta emot digital-TV via antenn.
  • Om din TV är inställd på att ta emot de analoga kanalerna, behöver du byta till de digitala. Hur du går tillväga beror på TV-modell, se nedan.

Om du berörs kommer en informationstext dyker upp på din TV de kommande dagarna.

Om din TV kan ta emot digital-TV via kabel-TV-nätet, men du ändå får informationstexten så behöver du byta till de digitala kanalerna. Knappen för att ändra brukar kunna heta t.ex. ”Digital”, ”Input”, ”AV”, ”Ext”, ”Source”, eller liknande.

Om du får en svart skärm när du byter till digital TV-mottagning så kanske din TV inte har stöd för digital TV via kabel-TV-nätet. Kontrollera i så fall i manualen eller via denna sida hos ComHem, ifall den har stöd för både kabel-TV (så kallad DVB-C) och antenn (s.k. DVB-T eller DVB-T2).

Mer information finns från ComHem.

Tips: ComHem har en Play-tjänst, som man kan använda via dator/mobil/surfplatta, oavsett om man har en TV som kan ta emot digital-TV via kabel-TV-nätet eller ej. Därtill finns SVT Play och flertalet andra gratis play-tjänster.

HSB vidtar åtgärder p.g.a. Corona-viruset

För att minska risken för smittspridning inför HSB tillfälligt följande begränsningar i servicen:

  • Vissa åtgärder i lägenheter kan komma att senareläggas. HSB försöker prioritera akuta ärenden i första hand. De återkopplar om din felanmälan berörs.
  • HSB stänger kontor och besöksexpeditioner för besökare. Kund- och medlemsservice håller öppet som vanligt, men kötiderna kan under omständigheterna vara längre än normalt.

Fullständig information finns på HSBs hemsida.

Styrelsen

ComHem släcker ner analog TV-sändning

ComHem kommer från och med den 26 maj 8 september att släcka ner de analoga TV/radio-sändningarna. Detta innebär att din TV behöver kunna ta emot digital-TV via kabel-TV-nätet, även kallat ”DVB-C”.

Om du inte är tekniskt lagd är det absolut enklaste att vänta tills månadsskiftet mars/april. Då kommer ComHem att börja visa en varningstext om din TV fortfarande använder det analoga nätet. Får du ingen varningstext så behöver du inte göra något alls!

Har du en äldre eller billigare TV-apparat kanske den bara kan ta emot digital-TV via antenn, eller inte kan ta emot digital-TV över huvud taget. I så fall kan du beställa en digitalbox från ComHem (se länk nedan).

Det kan också vara så att din TV är inställd på att ta emot analog TV, även fast den kan ta emot digital kabel-TV. Om det är så, behöver du ändra inställning i din TV. Ofta heter knappen för att ändra t.ex. ”Digital”, ”Input”, ”AV”, ”Ext”, ”Source”, eller liknande.

Om du får en svart skärm när du byter till digital TV-mottagning så kanske din TV inte har stöd för digital TV via kabel-TV-nätet. Kontrollera i så fall i manualen eller på internet, ifall den har stöd för både kabel-TV (så kallad DVB-C) och antenn (s.k. DVB-T eller DVB-T2).

Mer information finns på ComHems hemsida om digitaliseringen.

Uppdatering 2020-03-27: ComHem har senarelagt nedsläckningen till den 8 september med anledning av corona-virusets spridning.

Deposition för att hyra föreningslokalen

När renoveringen av styrelselokalen är klar kommer det införas en deposition på 500 kr för att få hyra föreningslokalen på Vallavägen 205B. Om lokalen är städad och i gott skick efter att du hyrt den får du tillbaka depositionen.

Uppdatering: Depositionen kommer att gälla först när renoveringen av styrelselokalen är klar.

Information angående Brev från Nordiska Inglasningar

Nordiska Inglasningar har skickat ut ett brev till boende i föreningen. Styrelsen vill därför informera om vad som gäller vid inglasning av balkonger/ altaner.

Ansökan skall göras till föreningens styrelse på blankett: ”ansökan om ändring/renovering av lägenhet”.

Handlingar som skall bifogas: Typritning eller produktblad som visar tänkt balkong/altan inglasning.

Godkänt bygglov från kommunens byggnadsnämnd.

Namn på företaget som skall utföra arbetet.

Kontrollplan

Ansvarig för inglasningen: Bostad/ hyresrättsinnehavaren är ansvarig för inglasningen och eventuell skada som orsakas av denna.

Vid avflyttning är lägenhetsinnehavaren skyldig att återställa balkongen/altan i ursprungsskick, om inte den nya innehavaren vill överta inglasningen.

Övertar den nya lägenhetsinnehavaren inglasningen övergår ansvaret till denne.

Styrelsen

 

Hissavstängningar

Avstängning av hissar för renovering av hastighetsbegränsare.

Måndag 14/1-2019  Vallavägen 163 & 167

Tisdag 15/1-2019 Vallavägen 177 & 191

Måndag 21/1-2019 Vallavägen 199 & 201

Tisdagen 22/1-2019 Vallavägen 175 & 179

Hissarna kommer att vara avstängda i ca 3 dagar