Kategoriarkiv: Utemiljö

Grovsopscontainer

Nu i helgen den 4-5 maj kommer det finnas en grovsopscontainer vid fotbollsplanen (mellan Vallavägen 205B och småhusen).

Containern kommer vara öppen och bemannad kl 10-12 lördag och söndag. Övrigt tid kommer den vara låst.

I containern får man endast slänga grovsopor, d.v.s. INTE elavfall, farligt avfall (t.ex. färg), bildäck, m.m. Sådant kan du slänga hos SRV i Jordro.

Under den tiden kommer det även finnas möjlighet att hämta ut din bokningstagg/nyckelbricka för tvättstugan om du inte har hämtat ut den ännu. Tag med legitimation i så fall.

Styrelsen

Big Bag storsäckar

Problem med Big Bag storsäckar har gjort att styrelsen beslutat att: Styrelsen skall informeras om man ämnar köpa eller hyra dessa säckar och vill ställa dem på föreningens markytor.

Detta beslut har tagits p.g.a. att föreningen blivit tvungen borttransportera ett antal säckar under 2017 vilket medfört onödiga kostnader.
Om säckar placeras på föreningens markytor utan godkännande kommer de att omedelbart avlägsnas.

Styrelsen

Vårstädning!

Nu är äntligen datum för vårens höjdpunkt inplanerad!

Den 6/5 kl. 10.00 är det samling utanför föreningslokalen på Vallavägen 205 B.
Dagen börjar med fördelning av uppgifter och runt lunchtid bjuds på lättare förtäring till städdagens deltagare.

Som vanligt kommer en container att hyras in där föreningens boende kan kasta grovsopor.
Som vanligt får inte kemikalier, färg, däck eller elektronik kastas i containern, den typen av sopor måste lämnas på SRV’s sopstation i Jordbro.

/Styrelsen

Råttgiftfällor

Information till samtliga boende: kasetter av betong, med råttgift har placerats ut på gård 5 vid port 163 samt vid port 169  och vid port 179.

Gård 6 vid port 185 och  vid port 193 samt vid port  203.

I garagelängorna har 3 kassetter/ länga av annat matriel placerats ut.

Hund och kattägare uppmanas att ha kontroll på sina djur p.g.a förgiftnings risken.  

Råttor

Vi har problem med råttor i föreningen. Både på gårdarna, i våra kulvertar och i garagen. Imorgon, torsdag 10 november kommer råttmedel och råttfällor att sättas ut. En del av råttproblemet är orsakat av att boenden slänger hushållssopor vid återvinningen och förvarar mat i garage/källarförråd så vi ber alla vänligen om att förvara mat hemma i lägenheten och att slänga sopor i sopnedkasten.

 

Garagen

Byte av garageportar och lås kommer påbörjas v.45 och beräknas pågå under två veckor. Avisering kommer i brevlådan när garaget ska vara tomt på bilar och var man kan parkera under tiden. Garagen kommer målas till våren.