Förbjudet att mata fåglar

Vi påminner om att det är förbjudet att mata fåglar eller andra djur utomhus. Detta på grund av att det drar till sig råttor.

Styrelsen