Grovsopscontainer

Nu i helgen den 4-5 maj kommer det finnas en grovsopscontainer vid fotbollsplanen (mellan Vallavägen 205B och småhusen).

Containern kommer vara öppen och bemannad kl 10-12 lördag och söndag. Övrigt tid kommer den vara låst.

I containern får man endast slänga grovsopor, d.v.s. INTE elavfall, farligt avfall (t.ex. färg), bildäck, m.m. Sådant kan du slänga hos SRV i Jordro.

Under den tiden kommer det även finnas möjlighet att hämta ut din bokningstagg/nyckelbricka för tvättstugan om du inte har hämtat ut den ännu. Tag med legitimation i så fall.

Styrelsen