Rökförbud vid lekplatserna och entréerna

På grund av den nya lagen om rökförbud är det numera förbjudet att röka vid lekplatserna och vid entréportarna.

Tack för att du respekterar rökförbudet på dessa platser, och att du visar hänsyn och tar hand om fimparna när du röker på övriga platser.

Styrelsen