Kabeldragning till porttelefoner

Information till boende på Vallavägen 159-205:

Måndagen den 27 april påbörjas arbetet med att borra i fastigheterna för kabeldragning till kodläsare och porttelefoner.

Arbetet innebär störande ljud i fastigheten under dagtid.