Byte av entrépartier och utvändiga dörrar

Upphandlingen av entreprenaden för ombyggnad av entrépartier och byte av utvändiga dörrar är nu klar. Entrépartierna utföres i ek och ytterhörnen av granit. Dörrarna kommer att förses med kodlås och porttelefoner.

Styrelsen har valt dessa företag att utföra arbetet:

  • Projektledarhuset är föreningens konsult och projektledare.
  • Skanska direkt som entreprenör för dörrar och entrépartier.
  • Brandbergens låshörna för låssystemet.

Arbetet kommer att påbörjas i maj månad 2020 med en provport, Vallavägen 161 och efter godkännande fortsätta med övriga partier.

Arbetet beräknas pågå i 5-6 månader, en del arbeten kommer att utgöra påverkan för de boende.

Information om när din port är aktuell kommer 1 till 2 veckor innan.

Tidplanen förutsätter att inte arbetet hindras eller fördröjs på grund av corona-viruset.