Förvaring i trapphus och källargångar, samt rökning

HSB kommer kontinuerligt att forsla bort allt som står i källargångar och trapphus.

Enligt lagen om skydd mot olyckor, skall alltid trapphus, källargångar, portar och dylikt vara fria från barnvagnar, cyklar och andra föremål som kan hindra utrymning eller antändas och brinna.

Tänk på att dessa utrymmen är utrymningsvägar för boende och angreppsvägar för brandförsvaret.

Enligt samma lag är det förbjudet att förvara bensin, gasol eller andra lättantändliga vätskor i källare, cykelrum och barnvagnsrum i flerfamiljshus. Detta innefattar även förvaring av mopeder med mera.

Enligt lag är rökning förbjuden i anslutning till fastighets entréer och i närheten av lekplatser. Detta innebär att rökning ej är tillåten på föreningens gårdar.

Styrelsen påminner om detta eftersom kastade fimpar framför entréer och ute på gårdarna har ökat.

Styrelsen