Avgiftshöjning

Styrelsen har beslutat att höja månadsavgifterna med 5% från och med januari 2020.

Styrelsen