Ej fått avgifts/hyresavi för januari?

Vid det här laget ska alla hushåll ha fått en avgifts/hyresavi för januari. Om du inte har fått det än, kontakta Servicecenter hos HSB Stockholm.

Vänligen
Styrelsen, Brf Vita Husen