Avgiftshöjning

Månadsavgifterna kommer att höjas med 5% från och med juli.

Höjningen görs på grund av ökade räntekostnader.

Styrelsen