HSB vidtar åtgärder p.g.a. Corona-viruset

För att minska risken för smittspridning inför HSB tillfälligt följande begränsningar i servicen:

  • Vissa åtgärder i lägenheter kan komma att senareläggas. HSB försöker prioritera akuta ärenden i första hand. De återkopplar om din felanmälan berörs.
  • HSB stänger kontor och besöksexpeditioner för besökare. Kund- och medlemsservice håller öppet som vanligt, men kötiderna kan under omständigheterna vara längre än normalt.

Fullständig information finns på HSBs hemsida.

Styrelsen