Årsstämman senarelagd

På grund av corona-viruset har datumet för årsstämman, som står i månadens nyhetsblad, skjutits fram.

Nytt datum är 10 juni 30 juni kl 19:00 i Midgård. Mer information och kallelse kommer i god tid innan.

Styrelsen