Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019

Årsstämman kommer att hållas måndagen den 27 maj, kl 19:00 i Midgård, Sleipnervägen 115. Välkommen!

För mer information, se kallelsen:
Kallelse 2019