Har du inte kvitterat ut nyckelbricka?

Om du har missat att kvitterat ut nyckelbricka (tagg) till tvättstugorna och bastun, så kommer det finnas ytterligare en tid att kvittera ut den, på tisdag (23/4) mellan 18:00 och 20:00.

Utlämningen sker i styrelselokalen på Vallavägen 205 B, ingången på gaveln mot fotbollsplanen. Glöm inte att ta med ID-kort!

Det nya bokningssystemet för tvättstugorna och bastun tas i drift den tisdagen den 7 maj. Mer information finns på denna sida (kräver att du har boende-inloggning)