Information angående Brev från Nordiska Inglasningar

Nordiska Inglasningar har skickat ut ett brev till boende i föreningen. Styrelsen vill därför informera om vad som gäller vid inglasning av balkonger/ altaner.

Ansökan skall göras till föreningens styrelse på blankett: ”ansökan om ändring/renovering av lägenhet”.

Handlingar som skall bifogas: Typritning eller produktblad som visar tänkt balkong/altan inglasning.

Godkänt bygglov från kommunens byggnadsnämnd.

Namn på företaget som skall utföra arbetet.

Kontrollplan

Ansvarig för inglasningen: Bostad/ hyresrättsinnehavaren är ansvarig för inglasningen och eventuell skada som orsakas av denna.

Vid avflyttning är lägenhetsinnehavaren skyldig att återställa balkongen/altan i ursprungsskick, om inte den nya innehavaren vill överta inglasningen.

Övertar den nya lägenhetsinnehavaren inglasningen övergår ansvaret till denne.

Styrelsen