Vill du fortsätta använda Bredbandsbolagets tjänster?

Om du vill fortsätta använda Bredbandsbolagets tjänster istället för ComHem så måste du omgående kontakta styrelsen, annars blir uttaget i din lägenhet omkopplat till ComHem. Vi har tidigare informerat om detta i informationsblad i brevinkastet men påminner om det igen.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen