Skadegörelse på p-automaten

P.g.a. skadegörelse är p-automaten tillfälligt borttagen för service. Tills p-automaten kommer upp igen så kan man ställa sig på gästparkeringarna utan att betala. P-service gör ingen kontroll av gästparkeringarna tills dess.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen