Intrimning av värmesystemet

Föreningen optimerar värmesystemet och har nu en period med intrimning av systemet, föreningen har för avsikt att grundinställningen skall vara 22 grader. De givare som är uppsatta visar vilken temperatur lägenheten har på platsen där den sitter. Därför kan värmen skilja från rum till rum, det som påverkar är om rummet är ett hörnrum mot ytterväggar eller balkonger, inställning av ventilationsflödet mm. Det som styr värmesystemet är de utomhusgivare som är monterade 1 på varje gård, dessa reglerar beroende på utomhus temperaturen vilket värmeflöde som centralen skall skicka ut i systemet.

På varje element sitter en ventil som styrs av en termostat, vilken ökar eller stryper flödet av varmvatten genom elementet, därav kan elementet ibland vara kallt p.g.a att det inställda värdet uppnåtts. Föreningen har i dag 4/12 fått en blankett av Nordiq där de vill ha uppgifter på hur rummen är belägna i fastigheten och hur varmt resp. kallt det är i rummet samt hur man upplever temperaturen i rummet.

Vi kommer därför att lämna ut en blankett till alla boende så att de får fylla i uppgifterna, på blanketten framgår även hur temperaturen skall mätas (ej lägga/ställa termometern på fönsterbrädan som ex på Facebook visar). Blanketten kommer att delas ut / läggas in på hemsidan nästa vecka. Så snart som möjlig kommer vi sedan att skicka sammanställning till NordiQ för att de vid nästa injustering skall kunna kompensera inställningarna i de utrymmen/rum som det behövs.

Tills optimeringen är klar skall de som har mycket kallt (under 20 grader) meddela teknik@vitahusen.se så får vi ordna med justering.