Trädfällning

Med start onsdag 10/12 kommer de stora lindarna på gård 5 och 6 att fällas. Detta är beslutat vid en tidigare årsstämma och till våren kommer vi att plantera minde träd en bit ut från där de nuvarande står, så att de kommer längre ut från fasaderna. Under pågående fällningsarbete är det viktigt att ta hänsyn till avspärrningarna och respektera trädfällarna för att arbetet ska kunna ske så smidigt och säkert som möjligt.

Tack för samarbetet.

Vänligen
Styrelsen, Brf Vita Husen