Ventilation

Justering av ventilationen kommer genomföras i fastigheten Vallavägen 195-201 v.44 av AirCano. Avisering om detta kommer i brevlådan.