Motioner till föreningsstämman 2021

Nu är det dags att lämna in motioner till föreningsstämman. Motioner skall vara föreningen tillhanda senast kl 24.00 den 31 januari 2021.

Av motionen skall framgå vad stämman skall ta ställning till. Motionen skall vara skriftlig och undertecknad.

Motionen kan läggas i brevlådan Vallavägen 205 B husets gavel eller skickas med brev till HSB BRF Vita Husen box 603, 13626 Haninge.

Styrelsen i HSB BRF Vita Husen