Container för grovsopor

Helgen den 20-21 oktober kommer det finnas en container på fotbollsplanen där man som boende kan slänga grovsopor. Containern kommer vara öppen mellan kl 10-12.

Observera att elektronik, farligt avfall (t.ex. färg), bildäck, m.m. inte får slängas i grovsoporna! Det slänger du istället hos SRV i Jordbro. Om det ändå slängs otillåtet avfall så medför det extra kostnader för föreningen, och i slutändan högre månadsavgifter för alla.