Haninge Kommun informerar om dricksvattnet

Haninge kommun uppmanar alla att koka dricksvattnet innan det användes,eftersom det innehåller koliforma bakterier.
Detta gäller boende i centrala Handen och även de boende i BRF Vita Husen.
För mer information se Kommunens hemsida.

Uppdatering 2018-10-04: Haninge kommun har meddelat att dricksvattnet går bra att dricka igen, utan kokning.

Styrelsen