Märkning av cyklar och barnvagnar

Märk din barnvagn och cykel senast den 15 sept. 2018. Skriv ditt namn och portnummer på lapparna. Om du har skrivare kan du använda denna mall.

Efter 15 september 2018 kommer föreningen att rensa i cykelrum och barnvagnsrum samt cykelställ, utanför portarna. Omärkta cyklar och barnvagnar rensas bort, dessa förvaras under 3 månader därefter körs de till återvinningscentral. Under den tiden kan omhändertaget gods återfås mot beskrivning genom att maila till styrelsen (se sidan Kontakt). I cykelrum skall enbart cyklar förvaras och i barnvagnsrum enbart barnvagnar, inte leksaker, pulkor och liknande.

I trapphus, entréplan och förrådsgångar får inget förvaras, enligt brandskyddsbestämmelser.

Uppdatering: Rensningen av omärkta cyklar/barnvagnar sätter igång under vecka 39.

Styrelsen HSB BRF Vita Husen