Rensning av cykel/barnvagnsrummen!

I mitten av september kommer cykel- och barnvagnsrummen att rensas från cyklar/barnvagnar med okänd ägare, pga att det finns många övergivna cyklar och barnvagnar där.

Samtliga hushåll behöver därför märka sina cyklar/barnvagnar med lägenhetsnummer och namn på lägenhetshavare i god tid innan dess.

Om du förvarar saker som inte hör hemma i cykel/barnvagnsrummen (t.ex. pulkor), så behöver du flytta dem till ditt lägenhetsförråd.

Du kan skriva ut denna mall och fästa på dina saker. Fäst med hålslag + buntband/snöre eller fäst ordentligt med tejp. Det kommer också att finnas etiketter på plats i cykel/barnvagnsrummen för dig som inte har skrivare.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen