SBA Brandbesiktning

Föreningen har genomfört den lagstadgade SBA brandbesiktningen.
Resultatet visade att mycket skräp och andra föremål fanns i trapphus och källargångar.
HSB har städat dessa utrymmen samt uppmanat dem som förvarade cyklar och barnvagnar samt övriga föremål att ta bort dessa.