Hissreparation och uppgradering

Hissen Vallavägen 167 kommer att vara avstängd under vecka 21-22 för underhåll och uppgradering
Hissen Vallavägen 199 kommer vara avstängd under vecka 23-24 för underhåll och uppgradering.