Tack för den gångna gårdsstädhelgen.

Tack till alla som ställde upp under helgens städdag.
Alla prioriterade punkter hann bli utförda och det var även roligt att se några nyinflyttades ansikten som hjälpte till ute på gårdarna.
Grillarna kommer att brädfodras så fort tid finns.
Det anlades även en ny grusgång mellan gård 5 och parkeringen.

Till höstens städdag önskas fler personer delta, då städdagarna är till för de boende och föreningens ekonomi gynnas som en bonus.

Känner du att du inte inte vet vad du ska hitta på någon eftermiddag eller kväll så kan du mejla till utemiljo@vitahusen.se för att låna trädgårdsredskap. Grusgångarna kan krattas, rabatter rensas osv. Gårdarna är trots allt föreningens ansikte utåt.